For an unbiased media representation

English | Deutsch | Español | NederlandsMagyar | עברית

מרכז התקשורת ההונגרי-ישראלי (MIMC), הוא ארגון עיתונאי שמתמקד בייצוג הונגריה וישראל באמצעי התקשורת. אנו מגנים, מסבירים ומפיצים את נקודת המבט הממלכתית-הונגרית ברמה הבינלאומית. אנו עובדים באנגלית על מנת שעיתונאים מרחבי העולם יוכלו להשתמש במאמרים, דיווחים ותרגומים שלנו. אנו מארגנים כנסים ונותנים לעיתונאים זרים להתרשם מהמצב בהונגריה בעצמם.