For an unbiased media representation

English | Deutsch | Español | NederlandsMagyar | עברית

מטרתנו היא חיזוק הקשר בין ישראל, הונגריה וקבוצת וישגרד; לשפר את השיח בין מדינות אלה ולעזור להם ללמוד על נקודת המבט אחת של השנייה; להפיץ מידע על הונגרים בישראל ועל יהודים בהונגריה; ובנוסף, לפקח ולדווח על ביטויים לתופעת האנטישמיות החדשה, המאופיינת בגילויים אנטי ישראליים, בתקשורת ההונגרית ובאינטרנט.
לאחר מאה מדממת של יהדות הונגריה, כעת ניתן לפתוח דף חדש בין שני העמים, וביחסי ישראל-הונגריה. בעוד האנטישמיות מרימה את ראשה דווקא בחברות ליברליות במערב אירופה, הונגריה היא זו שמגלה יותר הבנה וקבלה כלפיי יהודים, ציונות ומדינת ישראל. עובדה זו חייבת להגיע לקהלים יותר ויותר רחבים.