For an unbiased media representation

English | Deutsch | Español | NederlandsMagyar | עברית

Het is ons doel om de relaties tussen Israël, Hongarije en de Visegrádgroep te versterken, om een dialoog tussen deze staten te faciliteren en hen te helpen om elkaars standpunten beter te begrijpen, om kennis over Hongaren in Israël en Joden en Hongarije te verspreiden; en tenslotte, het monitoren en rapporteren van het nieuwe antisemitisme, namelijk anti-Israëlisme, in de Hongaarse online media. Na de bloedige gebeurtenissen van de afgelopen eeuw in de Hongaars-Joodse geschiedenis, kan er nieuwe hoofdstuk beginnen in de relatie tussen deze twee volken en tussen Hongarije en Israël. Terwijl het antisemitisme groeit in de open samenlevingen in West-Europa, toont Hongarije begrip voor het jodendom, zionisme en Israël. Dit feit moet gedeeld worden met een breder publiek.